Privacyverklaring Assendelft en Misset

Assendelft & Misset administratieconsulenten & belastingadviseurs B.V., gevestigd aan Weerlaan 4a te 2181 HH Hillegom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer, dat we uw persoonsgegevens:

 alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
 niet met anderen zullen delen
 zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. H. Misset-Rijnders is de Functionaris Gegevensbescherming van Assendelft & Misset administratieconsulenten & belastingadviseurs B.V. zij is te bereiken via h.misset@assendelft.org

Persoonsgegevens die wij verwerken

Assendelft & Misset administratieconsulenten & belastingadviseurs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

– overige gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van uw opdracht aan ons, verder uitgewerkt in de opdrachtovereenkomst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Assendelft & Misset administratieconsulenten & belastingadviseurs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Assendelft & Misset administratieconsulenten & belastingadviseurs B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk
toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Assendelft & Misset administratieconsulenten & belastingadviseurs B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Assendelft & Misset administratieconsulenten & belastingadviseurs B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Assendelft & Misset administratieconsulenten & belastingadviseurs B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Het Register Belastingadviseurs is met ruim 7.000 leden de grootste beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Assendelft & Misset is een van de leden van deze beroepsvereniging. Assendelft & Misset plaatst en vindt hier een onmisbare bron vaktechnische informatie ter ondersteuning van hun werkzaamheden. 

Als vereniging bieden wij onze leden vaktechnische informatie en ondersteuning in hun beroepsuitoefening. Daarnaast kan iedereen bij ons terecht voor actuele kennis en informatie over de fiscale mkb-adviespraktijk. Maak een keuze uit een van de vijf portalen om de informatie te zien die voor jou van toepassing is. Wil je ergens meer over weten? Maak dan gebruik van de slimme zoekfunctie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Assendelft & Misset administratieconsulenten & belastingadviseurs B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Assendelft &  Misset administratieconsulenten & belastingadviseurs B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Assendelft & Misset administratieconsulenten & belastingadviseurs B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Assendelft & Misset administratieconsulenten & belastingadviseurs B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar h.misset@assendelft.org.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Assendelft & Misset administratieconsulenten & belastingadviseurs B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via h.misset@assendelft.org